ההבדלים בין עריכה ספרותית לעריכה לשונית

כאשר אנחנו מדברים על עריכה ספרותית ועל עריכה לשונית, אנחנו מדברים על שני שלבים שונים בהוצאה לאור של ספר. למעשה עריכה ספרותית היא עריכת תוכן וניתן לומר שהיא השלב החשוב ביותר בתהליך ההוצאה לאור.

לאור העובדה שזהו תהליך שונה מאוד מעריכה לשונית, כמעט ואין עורכים אשר מסוגלים לבצע בצורה טובה, את שני סוגי העריכה הללו. עריכה ספרותית לספרים, לוקחת את הכתיבה של הסופר ואת הרעיון המרכזי והראשוני ומפתחת אותו, תוך השבחתו והפיכתו לסיפור שמציף בקורא רגשות חזקים והתרגשות הרבה מעבר למה שהיה בו מלכתחילה.

עריכה ספרותית

עריכה ספרותית טובה, כמעט ברוב המקרים, תביא למצב שהספר בסוף התהליך יהיה שונה בתכלית מהספר בהתחלת התהליך, תוך שחוויית הקריאה, הרבה יותר עוצמתית ושוטפת. זהו תהליך שנעשה בשיתוף עם הסופר במטרה להביא לתוצר הכי טוב המשקף נאמנה את הסיפור המרכזי של שכתב הסופר

עורך ספרותי מהשורה הראשונה, מביא עימו הבנה עמוקה של עקרונות הכתיבה וכן הכרה רחבה של טכניקות בניית סיפור וכתיבתו. כמו כן עורך ספרותי, יודע ומבין כיצד הקורא יחווה את הספר בשלביו השונים. 

עריכה לשונית

לאחר שהבנו את מהות העריכה הספרותית, העוסקת בעיקר בתוכן, בדמויות, בעלילה ובעולם של הסיפור, עריכה הלשונית עוסקת בצד התחבירי של היצירה, בשגיאות כתיב, בסגנון הכתיבה הכללי ובבחירת מילים מתאימה.

חשוב לציין שלעיתים במטרה לחסוך, העורך הלשוני מבצע גם עריכה ספרותית, אך יחד עם זאת חשוב לציין שזהו מצב שעלול להרוס את היצירה ואת הספר בסופו של דבר וחבל. כאמור הדרך הנכונה, היא הפרדה בין שני התהליכים אלה, כאשר העורך הלשוני נמצא בתקשורת עם העורך הספרותי וכך נהנים מחיבור סינרגטי של ההתמחויות. 

> קראו בהרחבה על כתיבת ספר עם עריכה ספרותית!