אמנת מס ישראל ארצות הברית -מהי?

כאשר מעוניינים לרכוש דירה לרכישה או למגורים במדינה אחרת, ויש תושבים זרים המעורבים בעניין, קיים עניין של כפל מס. 

ישראל חתומה על הסכמים עם מעל 50 מדינות, שבהן קיים חשש לכפל מס, כך נתייחס במאמר זה על אמנת מס ישראל ארצות הברית.

אמנת המס 

אמנת המס כוללת מספר מושגים: 

 • תושב– תושב הוא אדם, שהוא על פי דיני המס, חייב לשלם למדינה מס על הרווח.  
  אזרח ארצות הברית נקרא כאזרח כזה, רק אם יש לו מטרה להיות תושב קבוע, בית קבע או שהוא נוהג לגור שם אם אותו אזרח גם מחזיק באזרחות ישראלית יראו אותו כאזרח שתי המדינות. 
 • עולה– אדם  שבידו אשרת עלייה על פ"י חוק השבות, למשל מדינת ישראל מכירה בו כעולה. 

יחד צריך לעבור מספר מבחנים, על מנת לבחון את התשובות שלו:

 • המדינה בה יש לו בה בית קבע 
 • מרכז האינטרסים החיוניים 
 • מקום בו האדם נוהג להתגורר 
 • אורח של תושב המדינה 
 • הסכמה הדדית 

מקור הכנסה :

 • הדיווידנדים  – מקום הדיווידנדים יקבע לפי משלח הדיווידנדים.
 • ריביות – לגביע הרבית הריבית תקע לפי אם הרעבת שולמה על ידי מדינה מקדשת אם הריבית מושלמת עבור אזרח של מינה אחרת.
 • מקרקעין – דמי השכירות עבור מקרקעין מושלמים במדינה שבה המקרקעין נמצאים. 
 • דמי השכירות עבור מקרקעין – מקום הפקת השכר יהיה המקום שבו השימוש בנכס. 
 • מוסד קבע– מקום עסקים קבוע שבט מועסק האדם משרד מפעל ועוד מקרקעין. הדגשת מקרקעין כוללת כל נכס שיש בידי האדם ועוד מגון רחב של סוגים שבהם מדינת ישראל וארה"ב דנו בהן לגבי המס. 

יש עוד מגוון רחב של אמנות עם מגוון רחב של מדינות אשר מטרתן להקל על האזרח בישראל, קראו בהרחבה באתר https://asnafy.co.il!