אדם סיעודי הוא אדם המוגבל בביצוע פעולות יום יומיות. לעיתים יש צורך בעירוב עורך דין נזיקין כדי להכריז על אדם כסיעודי. כמו כן אדם נחשב לסיעודי גם אם הוא חולה אלצהיימר בשלבים מתקדמים וגם תשושי נפש מוגדים כחולים סיעודיים. במידה  →