רכישת דירה היא צעד משמעותי ביותר בחייו של אדם, אשר יש לה השלכות רבות על חייו. במובן הכלכלי, ההשלכות של רכישת דירה הן נרחבות ביותר. די בכך שנזכיר את המילה משכנתא כדי להבין עד כמה רכישת דירה יכולה להיות משמעותית.  →