במדינת ישראל קיימים מגוון ביטוחים המתייחסים לנושאים שונים. אחד הביטוחים החשובים ביותר הינו ביטוח הבריאות הממלכתי. ביטוח זה מוענק על ידי הביטוח הלאומי ומעניק סל שירותי רפואה, כאשר המטרה העיקרית היא שכל אזרח יוכל להשתמש בשירותים אלו ללא קשר למצבו  →