זוגיות היא דבר משתנה. במהלך השנים בני הזוג משתנים, דברים שנראו להם מקובלים לפני מה שנים מקבלים תפנית, ולפיכך הרבה פעמים ניתן להבחין בשינוי בהתנהגות של בני הזוג. פעמים רבות בני הזוג פועלים במישור שונה, הצרכים שלהם לא דומים כתוצאה  →