הכמיהה לזהות יהודית היא אולי המאפיין המשותף המובהק ביותר בין שומרי מצוות לשאינם שומרי מצוות בישראל, מלבד אולי היותם נושאי תעודות זהות כחולות. חרף עוצמתה של כמיהה זו, אין בה כדי להצביע על אחידות שכן עצם הזהות היהודית הנכספת היא  →