שקיות בד חדרו לחיים שלנו לפני הרבה שנים רבות, ומתופעה די לא מורגשת הן נהיו ללהיט. יש אפשרות לצפות אותן על פי רוב בכל אזור ועושה רושם שהן בהחלט כאן בשביל להישאר. האפשרויות של השקיות הללו הם לא מעטים, כשבתחילה  →