פתיחת חשבון בנק היא פעולה שעושים בשלבים שונים של החיים. לא תמיד פתיחת חשבון אחד מתאים לכולם ויש לדעת מה מטרות החשבון, היעדים והיכולת הפיננסית של פותח החשבון. יש שפותחים חשבון בנק אחרי גיל הבר מצווה ששם הם מפקידים את  →