הרוב המכריע של אנשים בעולם המודרני מבצעים שימוש יומיומי במחשב, אם זה שימוש במחשב של המשרד עבור המשימות בעבודה ואם במחשב הביתי עבור השימוש בשעות הפנאי. המחשב הינו כלי דרכו אנו מקבלים מידע, מעבדים מידע ומעבירים מידע בעולם הסייבר האינסופי,  →