כאשר משה ניגש לחדר האמבט לאחר שחמם את המים במשך לפחות כשעה והיה בטוח כי המים בברז כבר חמים מספיק ועוד יספיקו גם למקלחת של אשתו ושני בניו הופתע לגלות כי המים עדיין קרים ואין בהם אף ולו הסממן הקטן  →