מעבר דירה לארץ אחרת זה תהליך לא פשוט הדורש היערכות רבה. בעת מעבר דירה לארץ אחרת  מתקיים תהליך העברה של תכולת הבית ממקום אחד למקום אחר. בין אם מדובר במעבר לצורך לימודים, או מעבר לצורך עבודה חובה להכיר את ההגבלות  →