תעסוקה במערכת החינוך מאפשרת לעבוד בתפקידים המשפיעים באופן מהותי על חייהם של תלמידים אחרים. תפקידים של מורים ואנשי הוראה במערכת החינוך הוא לעבוד בצמוד על תלמידים ולסייע להם להגשים את הפוטנציאל המלא שגלום בתוכם. למרות ההנחה שניתן לעסוק בתחום רק  →