תלמידים רבים מתקשים בהתנהלות בבית הספר. חלקם לא מצליחים לעמוד במטלות הכתיבה והקריאה, לקלוט את השפה האנגלית או להכין את שיעורי הבית בחשבון. לעיתים קרובות צוברים התלמידים פער לימודי משמעותי, דבר המוביל למצב רוח ירוד ולסלידה ממסגרת הלימודים. יש מצבים  →