זוג אשר החליט לפרק את הקשר המשפחתי ומעורבים בו גם ילדים קטנים תחול לרוב על הגבר חובת תשלום מזונות ילדים. קיימים מקרים יוצאי דופן בהם דווקא האישה תהא זו אשר תשלם לגבר את תשלום דמי המזונות לילדים וזה במידה והיא  →